Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ICompactServerUrlGroup::RemoveUrl method

Removes the URL suffix from the list of URLs in the URL group.

Syntax


HRESULT RemoveUrl(
  [in]  LPCWSTR urlSuffix
);

Parameters

urlSuffix [in]

Specifies the URL suffix to remove.

Return value

If this method succeeds, it returns S_OK. Otherwise, it returns an HRESULT error code.

Requirements

Minimum supported client

None supported [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Redistributable

Windows Management Framework on Windows Server 2008 with SP2

Header

Managementserver.h

IDL

Managementserver.idl

Library

Managementserver.lib

See also

ICompactServerUrlGroup

 

 

Send comments about this topic to Microsoft

Build date: 11/12/2012

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft