Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
GetPeerDownloadStats Method
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IBackgroundCopyFile4::GetPeerDownloadStats method

Specifies statistics about the amount of data downloaded from peers and origin servers.

Syntax


HRESULT GetPeerDownloadStats(
  [out] PUINT64 pFromOrigin,
  [out] PUINT64 pFromPeers
);

Parameters

pFromOrigin [out]

Specifies the amount of file data downloaded from the originating server.

pFromPeers [out]

Specifies the amount of file data downloaded from a peer-to-peer source.

Return value

If this method succeeds, it returns S_OK. Otherwise, it returns an HRESULT error code.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2

Redistributable

Windows Management Framework on Windows Vista with SP1, Windows Vista with SP2, and Windows Server 2008 with SP2

Header

Bits4_0.h

IDL

Bits4_0.idl

IID

IID_IBackgroundCopyFile4 is defined as ef7e0655-7888-4960-b0e5-730846e03492

See also

IBackgroundCopyFile4

 

 

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft