Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Table Service Error Codes

Updated: February 26, 2015

The error codes listed in the following table may be returned by an operation on the Table service.

 

Error code HTTP status code User message

DuplicatePropertiesSpecified

Bad Request (400)

A property is specified more than one time.

EntityAlreadyExists

Conflict (409)

The specified entity already exists.

EntityTooLarge

Bad Request (400)

The entity is larger than the maximum size permitted.

HostInformationNotPresent

Bad Request (400)

The required host information is not present in the request. You must send a non-empty Host header or include the absolute URI in the request line.

InvalidValueType

Bad Request (400)

The value specified is invalid.

JsonFormatNotSupported

Unsupported Media Type (415)

JSON format is not supported.

MethodNotAllowed

Method Not Allowed (405)

The requested method is not allowed on the specified resource.

NotImplemented

Not Implemented (501)

The requested operation is not implemented on the specified resource.

PropertiesNeedValue

Bad Request (400)

Values have not been specified for all properties in the entity.

PropertyNameInvalid

Bad Request (400)

The property name is invalid.

PropertyNameTooLong

Bad Request (400)

The property name exceeds the maximum allowed length.

PropertyValueTooLarge

Bad Request (400)

The property value is larger than the maximum size permitted.

TableAlreadyExists

Conflict (409)

The table specified already exists.

TableBeingDeleted

Conflict (409)

The specified table is being deleted.

TableNotFound

Not Found (404)

The table specified does not exist.

TooManyProperties

Bad Request (400)

The entity contains more properties than allowed.

UpdateConditionNotSatisfied

Precondition Failed (412)

The update condition specified in the request was not satisfied.

XMethodIncorrectCount

Bad Request (400)

More than one X-HTTP-Method is specified.

XMethodIncorrectValue

Bad Request (400)

The specified X-HTTP-Method is invalid.

XMethodNotUsingPost

Bad Request (400)

The request uses X-HTTP-Method with an HTTP verb other than POST.

See Also

Weergeven:
© 2015 Microsoft