EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BasicHttpContextBindingElement Constructor ()

 

Initializes a new instance of the BasicHttpContextBindingElement class.

Namespace:   System.ServiceModel.Configuration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public BasicHttpContextBindingElement()

.NET Framework
Available since 3.5
Return to top
Weergeven: