VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

LeaseStatus Enumeration

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

The lease status of the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Gebruik
Dim instance As LeaseStatus

public enum LeaseStatus

Member nameDescription
LockedThe blob is locked for exclusive-write access.
UnlockedThe blob is available to be locked for exclusive write access.
UnspecifiedThe lease status is not specified.

You can check the lease status of a blob to determine whether it currently has an active lease and so is locked for exclusive write access, or whether it is available for write access. To manage a blob's lease, use the Lease method of the BlobRequestclass.


Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2015 Microsoft