VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudPageBlob.StartCopyFromBlob Method

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodStartCopyFromBlob(CloudPageBlob, AccessCondition, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

Obsolete. Begins an operation to start copying another page blob's contents, properties, and metadata to this page blob.

System_CAPS_pubmethodStartCopyFromBlob(Uri, AccessCondition, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

Obsolete. Begins an operation to start copying another blob's contents, properties, and metadata to this blob. (Inherited from CloudBlob.)

Return to top
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2015 Microsoft