VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SharedKeyAuthenticationHandler Class

 

Updated: May 15, 2014

Represents a handler that signs HTTP requests with a shared key.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth.Protocol
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Auth.Protocol.SharedKeyAuthenticationHandler

public sealed class SharedKeyAuthenticationHandler : IAuthenticationHandler

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSharedKeyAuthenticationHandler(ICanonicalizer, StorageCredentials, String)

Initializes a new instance of the SharedKeyAuthenticationHandler class.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodSignRequest(HttpWebRequest, OperationContext)

Signs the specified HTTP request with a shared key.

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2015 Microsoft