VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IIngestManifest.BlobStorageUriForUpload Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string BlobStorageUriForUpload { get; }

Property Value

Type: System.String
The URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

This value is set by Media Services.

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft