VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.Status Property

 

Gets or sets the current status of the queue (enabled or disabled). When an entity is disabled, that entity cannot send or receive messages.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityStatus Status { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityStatus

The current status of the queue.

For possible values, see EntityStatus.

Return to top
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2015 Microsoft