VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool RequiresDuplicateDetection { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft