VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.IsAnonymousAccessible Property

 

Gets or sets a value that indicates whether the message is anonymous accessible.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsAnonymousAccessible { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the message is anonymous accessible; otherwise, false.

Return to top
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2016 Microsoft