VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessagingFactorySettings.AmqpTransportSettings Property

 

Gets or set the transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public AmqpTransportSettings AmqpTransportSettings { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Amqp.AmqpTransportSettings

The transport settings for the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).

Return to top
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2015 Microsoft