VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageClientEntity.RetryPolicy Property

Gets or sets a retry policy associated with this instance that determines whether if the request should be retried.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public RetryPolicy RetryPolicy { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.RetryPolicy
A retry policy associated with this instance that determines whether if the request should be retried.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft