VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Decrement Method (String, Int64, Int64, String)

Decrements a long value stored in the cache in the specified region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

'Declaratie
Public Function Decrement ( _
	key As String, _
	value As Long, _
	initialValue As Long, _
	region As String _
) As Long
'Gebruik
Dim instance As DataCache
Dim key As String
Dim value As Long
Dim initialValue As Long
Dim region As String
Dim returnValue As Long

returnValue = instance.Decrement(key, _
	value, initialValue, region)

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a long.
value
Type: System..::..Int64
The amount to decrease the stored value.
initialValue
Type: System..::..Int64
The initial value to use if the object does not exist in the cache.
region
Type: System..::..String
The user-defined region in which the object is stored.

Return Value

Type: System..::..Int64
Returns the decremented Int64 value.
Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2015 Microsoft