Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IBitsPeerCacheRecord::GetOriginUrl method

Gets the origin URL of the cached file.

Syntax


HRESULT GetOriginUrl(
  [in] LPWSTR *ppOriginUrl
);

Parameters

ppOriginUrl [in]

Null-terminated string that contains the origin URL of the cached file. Call the CoTaskMemFree function to free ppOriginUrl when done.

Return value

The method returns the following return values.

Return codeDescription
S_OK

Success

 

Remarks

This URL may be different than the URL originally specified in the BITS job if IBackgroundCopyJobHttpOptions::SetSecurityFlags is set to BG_HTTP_REDIRECT_POLICY_ALLOW_REPORT or BG_HTTP_REDIRECT_POLICY_DISALLOW.

Requirements

Minimum supported client

Windows Vista

Minimum supported server

Windows Server 2008

Header

Bits3_0.h (include Bits.h)

IDL

Bits3_0.idl

Library

Bits.lib

See also

IBitsPeerCacheRecord

 

 

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft