Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TextWriter.WriteLine Method (Int64)

Writes the text representation of an 8-byte signed integer followed by a line terminator to the text string or stream.

Namespace:  System.IO
Assemblies:   mscorlib (in mscorlib.dll)
  System.IO (in System.IO.dll)

public virtual void WriteLine(
	long value
)

Parameters

value
Type: System.Int64

The 8-byte signed integer to write.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

The TextWriter is closed.

IOException

An I/O error occurs.

The text representation of the specified value is produced by calling the Int64.ToString method. The TextWriter.FormatProvider property, if not null, specifies the culture-specific formatting.

The line terminator is defined by the CoreNewLine field.

For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

XNA Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.0

Portable Class Library

Supported in: Portable Class Library

Supported in: Windows Phone 8.1

Supported in: Windows Phone Silverlight 8.1

Supported in: Windows Phone Silverlight 8
Weergeven:
© 2015 Microsoft