Gebruikersgroepen

ACCB.NET

ACCB.NET - .NET User Group Brugge

De .NET User Group Brugge heeft als missie de communicatie te verbeteren onder .NET-ontwikkelaars, demonstraties te geven, discussies te houden en samen te ontwikkelen. U hoeft niet in Brugge te wonen om lid te worden van de gebruikersgroep: iedereen die belangstelling heeft voor .NET-softwareontwikkeling is welkom.

Eens per maand op woensdagavond om 20.30 komen ze samen.

Voor meer informatie bezoekt u http://accbnet.ccat.be/.

AZUG

AZUG: Azure User Group Belgium

AZUG.BE is een Belgische gebruikersgroep die focust op de ontwikkeling en de architectuur van het Windows Azure. We willen kennis van en ervaring met Windows Azure, Windows Azure en SQL Azure delen met de .NET community.

Voor meer informatie bezoekt u http://azug.be/.

BESUG

BESUG: Belgian Silverlight User Group

Het doel van de Belgian Silverlight User Group (BESUG) is alle gebruikers die geïnteresseerd zijn in de Silverlight- technologie samen te brengen, zowel designers als ontwikkelaars, ervaren Silverlight-gebruikers als nieuwkomers. Iedereen is welkom bij BESUG.

De hoofdactiviteit van onze gebruikersgroep is meetings organiseren waar we kennis en ervaringen met de andere leden delen. In verschillende meetings worden alle aspecten van Silverlight aangekaart. Soms zal het vooral over design gaan, soms meer over ontwikkeling. We vergeten ook het sociale aspect niet en organiseren af en toe een drink.

Voor meer informatie bezoekt u http://www.besug.be/.

BIWUG

BIWUG: Belux Information Worker User Group

Het voornaamste doel van BIWUG is een centraal ontmoetingspunt te zijn voor de Information Worker-community in België en Luxemburg. De BIWUG-leden zijn mensen met zowel een technische als een niet-technische achtergrond die belangstelling hebben voor de Microsoft Information Worker-producten en -technologieën. Zij hebben kennis van de gehele reeks producten en technologieën die op de een of andere manier de dagelijkse activiteiten van informatiewerkers beïnvloeden. BIWUG is er om de leden de benodigde organisatie, infrastructuur en ondersteuning te bieden om hun ervaringen te delen, op een andere manier informatie te verkrijgen over producten en technologieën dan tijdens de door Microsoft georganiseerde evenementen, seminars of trainingen, problemen te bespreken met andere leden of informatiewerkers tijdens rondetafelsessies, productdemonstraties te krijgen van externe leveranciers, en nog veel meer.

Voor meer informatie bezoekt u http://www.biwug.be/.

CLUG

CLUG

Ondersteund door Microsoft en EPHEC, maar onafhankelijk van elke commerciële aanpak, hebben sommige deskundigen uit de franstalige IT-community samen besloten om regelmatig een lezing over een actueel thema aan te bieden. Deze lezingen bieden u de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen het Microsoft-platform en andere IT-professionals te ontmoeten, uit allerlei vakgebieden. Zowel beginners als ervaren ontwikkelaars, studenten of leerkrachten, zijn allen van harte uitgenodigd op deze evenementen.

Voor meer informatie bezoekt u http://www.facebook.com/group.php?gid=283465536766.

DotNetHub

DotNetHub

De DotNetHub community werd door zes Franstalige gebruikers opgericht met het doel kennis en ervaring te delen rond 2 polen:

  • Een pool Technologie: de technologieën en tools in verband met het Microsoft .NET platform (bv. WCF, WF, Silverlight, Windows Azure, Visual Studio, Team Foundation Server, ...)
  • En een pool Methodologie: de Agil methodologieën : eXtreme Programming, Scrum en Lean

We staan open voor iedereen (beginners, ervaren gebruikers, ontwikkelaars, projectleiders, productverantwoordelijken) en richten ons op de Franstalige gebieden: Wallonië, Noord-Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland.

Voor meer informatie bezoekt u http://www.dotnethub.be/.

MyTic

MyTic

MyTIC is de eerste Franstalige community van gebruikers van Microsoft-technologieën. Ze is het resultaat van verschillende initiatieven van Microsoft en enkele partners om een hiaat in de Franstalige Belgische omgeving op te vullen: een "user group" creëren naast de twee reeds bestaande gebruikersgroepen in België die vergaderingen in het Engels of in het Nederlands organiseren in Brussel en Antwerpen.

Het doel van MyTIC is de uitwisseling rond de bekendste technologieën bevorderen en advies geven over de exploitatie van de infrastructuren, de ontwikkelingsmethoden en -tools. MyTIC krijgt logistieke support van Microsoft Belux en organiseerde haar eerste evenement op donderdag 5 november 2009 in het MIC (Microsoft Innovation Center) in Bergen.

Iedereen die aan onze besprekingen wil deelnemen (speakers, sponsors, gasten) is welkom.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen : team@mytic.be.

Voor meer informatie bezoekt u http://www.mytic.be/.

SQLUG

SQL Server User Group België

De SQL Server User Group België is een openbare gebruikersgroep die de Belgische Microsoft SQL Server-community in real-life wil samenbrengen om ervaringen en kennis met elkaar te delen. Ze houden regelmatig bijeenkomsten met presentaties en rondetafeldiscussies. Ze richten zich op alle technologieën en producten uit de Microsoft SQL Server-suite, van alle aspecten van de opslag-engine tot alle aan BI gerelateerde services, van Notification Services en Service Broker tot Full-Text Search, van Developer Edition tot Mobile Edition.

Voor meer informatie bezoekt u http://www.sqlug.be/.

VISUG

VISUG: Visual Studio User Group

Het algehele doel van de VISUG is om de Visual Studio-community in België de benodigde infrastructuur en organisatie te bieden om een community mogelijk te maken die fungeert als ontmoetingspunt voor iedereen die belangstelling heeft voor aan Microsoft Visual Studio gerelateerde technologieën. Er zijn al veel community-activiteiten aan de gang in België in de context van blogs, informele ontmoetingen en evenementen georganiseerd door Microsoft of partners. VISUG wil deze activiteiten formaliseren en het wil het enige toegangspunt voor de Belgische Visual Studio-community naar de buitenwereld toe worden.

VISUG richt zich op iedereen die belangstelling heeft voor aan Visual Studio gerelateerde producten en technologieën. Hiertoe behoren ontwikkelaars, infrastructuurspecialisten, beheerders, architecten, managers, verkoopmedewerkers en mogelijk ook "power-users". Tijdens bijeenkomsten en activiteiten van de VISUG komen onderwerpen op al deze gebieden aan de orde. De onderverdeling van de onderwerpen moet representatief zijn voor de verschillende categorieën van leden.

Voor meer informatie bezoekt u http://www.visug.be/.

WIPHUG - Windows Phone Users Group Belgium

WiPhug is een Belgische user group die zich richt op Windows Phone ontwikkeling. De idee is om kennis, ervaring en ideëen te delen met heel de community en dit niet alleen omtrent Windows Phone ontwikkeling, maar ook alles wat enigszinds te maken heeft met Windows Phone in het algemeen.

Voor meer informatie bezoekt u www.wiphug.be.

Volg WiPhug op Twitter.