EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Programming Reference

This section contains reference topics for the Microsoft XAudio2 application programming interface (API).

In this section

TopicDescription

Classes

This section contains information about classes provided by the Microsoft XAudio2 API.

Constants

This section details constants available in the XAudio2 API.

Enumerations

This section contains information about enumerations provided by the Microsoft XAudio2 API.

Functions

This section contains information about functions provided by the Microsoft XAudio2 API.

Interfaces

This section contains information about interfaces provided by the Microsoft XAudio2 API.

Macros

This section contains information about macros provided by the Microsoft XAudio2 API.

Structures

This section contains information about structures provided by the Microsoft XAudio2 API.

 

Related topics

XAudio2 APIs

 

 

Vis: