Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SqlPipe.Send Method (SqlDataRecord)

Sends a single-row result set directly to the client or current output consumer.

Namespace:  Microsoft.SqlServer.Server
Assembly:  System.Data (in System.Data.dll)

public void Send(
	SqlDataRecord record
)

Parameters

record
Type: Microsoft.SqlServer.Server.SqlDataRecord

The single-row result set sent to the client: a SqlDataRecord object.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

The record is null.

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1
Vis:
© 2015 Microsoft