Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudBlob.BeginSetProperties Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

NameDescription
CloudBlob.BeginSetProperties (BlobRequestOptions, AsyncCallback, Object)Begins an asynchronous operation to update the blob's properties, using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.
CloudBlob.BeginSetProperties (AsyncCallback, Object)Begins an asynchronous operation to update the blob's properties.

Reference

CloudBlob Class
CloudBlob Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Vis:
© 2015 Microsoft