EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudQueue.BeginPeekMessage Method

 

Updated: April 11, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginPeekMessage(AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to get a single message from the queue.

System_CAPS_pubmethodBeginPeekMessage(QueueRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to peek a single message from the queue.

Return to top
Vis: