DeleteSnapshotsOption Enumeration
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DeleteSnapshotsOption Enumeration

 

Updated: July 12, 2016

The set of options describing delete operation.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public enum DeleteSnapshotsOption

Member nameDescription
DeleteSnapshotsOnly

Delete the blob's snapshots only.

IncludeSnapshots

Delete the blob and its snapshots.

None

Delete the blob only. If the blob has snapshots, this option will result in an error from the service.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft