Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DeleteSnapshotsOption Enumeration

Updated: May 15, 2014

The set of options describing delete operation.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public enum DeleteSnapshotsOption

Member nameDescription
DeleteSnapshotsOnlyDelete the blob's snapshots only.
IncludeSnapshotsDelete the blob and its snapshots.
NoneDelete the blob only. If the blob has snapshots, this option will result in an error from the service.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2015 Microsoft