Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RoleInstance Members

Updated: December 6, 2013

Represents an instance of a role.

The following tables list the members exposed by the RoleInstance type.

  Name Description
public property FaultDomain Gets an integer value that indicates the fault domain in which the role instance is running.
public property Id Gets the instance identifier (ID) of the role instance.
public property InstanceEndpoints Gets the set of endpoints that are associated with the role instance.
public property Role Gets the Role object that is associated with the role instance.
public property UpdateDomain Gets an integer value that indicates the update domain in which the role instance is running.
Top

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodToString  (Inherited from Object)
Top

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft