EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RoleEnvironment.IsEmulated Property

 

Indicates whether the role instance is running in the Microsoft Azure compute emulator.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static bool IsEmulated { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

Type: System.Boolean

true, if the role instance is running in the compute emulator; otherwise, false.

Return to top
Vis: