EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RoleEnvironment.IsAvailable Property

 

Indicates whether the role instance is running in the Windows Azure environment.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static bool IsAvailable { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

Type: System.Boolean

true if the role instance is running in Windows Azure; otherwise, false.

If IsAvailable returns false all the other properties, methods and events of RoleEnvironment will throw exceptions.

Return to top
Vis: