Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RoleEntryPoint Class

Updated: December 6, 2013

Provides methods to run code when a role instance is initialized, run, and stopped.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public abstract class RoleEntryPoint

Worker roles must extend the RoleEntryPoint class to add functionality to the role instances. Web roles can optionally extend the RoleEntryPoint class, or can use the ASP.NET lifecycle management methods to handle the start and stop sequences.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.RoleEntryPoint

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft