Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

JobTemplateType Enumeration

Updated: November 15, 2012

Describes the types of job templates based on the accessiblity level.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum JobTemplateType

Member nameDescription
AccountLevel Templates that can only be used by the account that created the template.

SystemLevel Templates that can be used by everyone.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft