Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ITaskTemplate Interface

Updated: December 20, 2012

Represents a TaskTemplate.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface ITaskTemplate

The ITaskTemplate type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyConfigurationGets or sets the configurations associated with the task template.
Public propertyCreatedGets the date when the task template was created.
Public propertyDescriptionGets the description of the task template.
Public propertyEncryptionKeyIdGets the encryption key identifier for the task template.
Public propertyEncryptionSchemeGets the encryption scheme associated with the task template.
Public propertyEncryptionVersionGets the encryption version of the task template.
Public propertyIdGets the task template identifier.
Public propertyInitializationVectorGets the initialization vector associated with the task template.
Public propertyLastModifiedGets the latest date when the task template was modified.
Public propertyMediaProcessorIdGets or sets the media processor identifier associated with the task template.
Public propertyNameGets or sets the task template name.
Public propertyNumberofInputAssetsGets or sets the number of input assets associated with the task template.
Public propertyNumberofOutputAssetsGets or sets the number of output assets associated with the task template.
Public propertyOptionsGets the options associated with the template.
Public propertyTaskInputs Gets a collection of input assets to the templated Task.
Public propertyTaskOutputs Gets a collection of output assets to the templated Task.
Top

  NameDescription
Public methodGetClearConfiguration Gets the decrypted form of an encrypted task configuration for this task template.
Top

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft