EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IngestManifestCollection.Create Method

Updated: June 25, 2013

Creates the manifest.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  Name Description
Public method Create(String) Creates the manifest with the specified name.
Public method Create(String, String) Creates the manifest with the specified name and storage account.
Top

Fellesskapsinnhold

Vis: