Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ILocator Interface

Updated: December 4, 2013

Represents the application of an access policy to an asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface ILocator

The ILocator type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyAccessPolicy Gets the IAccessPolicy that defines this locator.
Public propertyAccessPolicyIdGets the access policy identifier.
Public propertyAsset Gets the IAsset that this locator is attached to.
Public propertyAssetIdGets the asset identifier of this locator.
Public propertyBaseUriGets the base Uri of this locator.
Public propertyContentAccessComponentGets the content access component of this locator.
Public propertyExpirationDateTimeGets the expiration date time of this locator.
Public propertyIdGets the identifier of this locator.
Public propertyNameGets the name of the locator.
Public propertyPathGets the locator path.
Public propertyStartTimeGets the locator start time.
Public propertyTypeGets the locator type.
Top

  NameDescription
Public methodDelete Deletes the specified Locator, revoking any access it provided.
Public methodDeleteAsync Asynchronously revokes the specified Locator, denying any access it provided.
Public methodUpdate(DateTime) Updates the expiration time of an Origin locator.
Public methodUpdate(Nullable<DateTime>, DateTime) Updates the start time or expiration time of an Origin locator.
Public methodUpdateAsync(DateTime) Asynchronously updates the expiration time of an Origin locator.
Public methodUpdateAsync(Nullable<DateTime>, DateTime) Asynchronously updates the start time or expiration time of an Origin locator.
Top

A locator provides access to an asset using the Path property.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft