Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IJobTemplate Interface

Updated: December 20, 2012

Represents a JobTemplate that can be used to create Jobs.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface IJobTemplate

The IJobTemplate type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyCreatedGets the date when the template was created.
Public propertyIdGets the template identifier.
Public propertyJobTemplateBodyGets or sets the job template body.
Public propertyLastModifiedGets the date when the template was last modified.
Public propertyNameGets or sets the name of the template.
Public propertyNumberofInputAssetsGets or sets the number of input assets associated with the template.
Public propertyTaskTemplates Gets a collection of TaskTemplates that compose this IJobTemplate.
Public propertyTemplateTypeGets or sets the type of the template.
Top

  NameDescription
Public methodCopy Creates an in-memory copy of this IJobTemplate.
Public methodDelete Deletes this IJobTemplate.
Public methodDeleteAsync Asynchronously deletes this IJobTemplate.
Public methodSave Saves this IJobTemplate when created from a copy of an existing IJobTemplate.
Public methodSaveAsync Asynchronously saves this IJobTemplate when created from a copy of an existing IJobTemplate.
Top

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft