EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IIngestManifest.BlobStorageUriForUpload Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

function get BlobStorageUriForUpload () : String

Property Value

Type: System.String
The URI of the Blob storage container which receives the file uploads needed to complete the IngestManifestAssets.

This value is set by Media Services.

Vis: