Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.BulkIngest Namespace

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

ClassDescription
BulkIngestMediaContext Provides the ability to generate manifest files that describe Microsoft.Cloud.Media constructs.


Build Date:

2012-06-07
Vis:
© 2015 Microsoft