Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DiagnosticDataBufferConfiguration Class

Updated: April 22, 2013

Represents the configuration of a diagnostics data buffer.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public abstract class DiagnosticDataBufferConfiguration

The DiagnosticDataBufferConfiguration class is the base data buffer configuration class from which the following classes derive:

DiagnosticDataBufferConfiguration provides the base properties for a data buffer in Windows Azure diagnostics: BufferQuotaInMB and ScheduledTransferPeriod.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft