Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BasicLogsBufferConfiguration Members

Updated: April 22, 2013

Represents the configuration of the data buffer used to store information logged by the DiagnosticMonitorTraceListener.

The following tables list the members exposed by the BasicLogsBufferConfiguration type.

  Name Description
public property BufferQuotaInMB  Gets or sets the maximum amount of file system storage available to the specified data buffer. (Inherited from DiagnosticDataBufferConfiguration)
public property ScheduledTransferLogLevelFilter Gets or sets the logging level by which to filter records when performing a scheduled transfer.
public property ScheduledTransferPeriod  Gets or sets the interval between scheduled transfers for this data buffer, in minutes. (Inherited from DiagnosticDataBufferConfiguration)
Top

(see also Protected Methods)
 NameDescription
public methodEquals  (Inherited from Object)
public methodGetHashCode  (Inherited from Object)
public methodGetType  (Inherited from Object)
public methodToString  (Inherited from Object)
Top

  Name Description
protected method Finalize  (Inherited from Object)
protected method MemberwiseClone  (Inherited from Object)
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft