EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Strings.Join Method

 

Returns a string created by joining a number of substrings contained in an array.

Namespace:   Microsoft.VisualBasic
Assembly:  Microsoft.VisualBasic (in Microsoft.VisualBasic.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticJoin(Object[], String)

Returns a string created by joining a number of substrings contained in an array.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticJoin(String[], String)

Returns a string created by joining a number of substrings contained in an array.

Return to top
Vis: