Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TopicClient.Send Method

Sends a message using the InternalSender.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void Send(
	BrokeredMessage message
)

Parameters

message
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The message to send.

ExceptionCondition
TimeoutException

Thrown when operation times out. Timeout period is initialized through the OperationTimeout to avoid this exception if timeout value is relatively low.

ArgumentException

Thrown when the BrokeredMessage is null.

InvalidOperationException

Thrown if the message has already been sent by a TopicClient or MessageSender once already.

OperationCanceledException

Thrown if the client entity has been closed or aborted.

UnauthorizedAccessException

Thrown if there is an I/O or security error.

SerializationException

Thrown when an error occurs during serialization or deserialization.

MessagingEntityNotFoundException

Thrown if the topic does not exist.

MessagingException

Thrown if there is a messaging error.

Note that a message should not be disposed if a send operation is still in progress.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft