Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TopicClient.CreateFromConnectionString Method

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  Name Description
Public method Static member CreateFromConnectionString(String)
Public method Static member CreateFromConnectionString(String, String) Creates a new instance of TopicClientusing a specified connection string.
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft