EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SubscriptionClient.PrefetchCount Property

 

Gets or sets the number of messages that the message receiver can simultaneously request.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int PrefetchCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The number of messages that the message receiver can simultaneously request.

Return to top
Vis: