SqlExpression Property
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SqlFilter.SqlExpression Property

 

Updated: June 8, 2016

Gets the SQL expression.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[DataMemberAttribute(Name = "SqlExpression", Order = 65537, EmitDefaultValue = false, 
	IsRequired = false)]
public string SqlExpression { get; private set; }

Property Value

Type: System.String

The SQL expression.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft