Parameters Property
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SqlFilter.Parameters Property

 

Sets the value of a filter expression.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IDictionary<string, object> Parameters { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>

The value of a filter expression.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft