Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SqlFilter.Match Method

Specifies whether a message matches against the current SQL expression.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override bool Match(
	BrokeredMessage message
)

Parameters

message
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage.

Return Value

Type: System.Boolean
truea message matches against the current SQL expression; otherwise, false.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft