MessagingFactory Property
Skjul innholdsfortegnelse
Vis innholdsfortegnelse
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

QueueClient.MessagingFactory Property

 

Gets or sets the messaging factory.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessagingFactory MessagingFactory { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory

The messaging factory.

The MessagingFactory object is used to connect to the Service Bus. It is the same messaging factory that created this QueueClient object.

Return to top
Vis:
© 2016 Microsoft