Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MessagingEntityAlreadyExistsException Properties

The MessagingEntityAlreadyExistsException type exposes the following members.

  Name Description
Public property Data Gets the data associated with the exception. (Inherited from MessagingException.)
Public property Detail Gets or sets the detail information of the messaging exception. (Inherited from MessagingException.)
Public property HelpLink (Inherited from Exception.)
Public property HResult (Inherited from Exception.)
Public property InnerException (Inherited from Exception.)
Public property IsTransient Gets or sets a value indicating whether the exception is transient. Check this property to determine if the operation should be retried. (Inherited from MessagingException.)
Public property Message (Inherited from Exception.)
Public property Source (Inherited from Exception.)
Public property StackTrace (Inherited from Exception.)
Public property TargetSite (Inherited from Exception.)
Public property Timestamp Gets or sets the time at which the messaging exception occurred. (Inherited from MessagingException.)
Top

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft