Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BrokeredMessage.SequenceNumber Property

Gets the unique number assigned to a message by the Service Bus.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public long SequenceNumber { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Int64
The unique number assigned to a message by the Service Bus.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message was not received from the message server.

The sequence number is scoped to the queue or topic. The value is only available on the message received from the Service Bus.

For queues, sequence numbers are assigned to each message in ascending order. For topics and subscriptions, the sequence number for every subscription starts at 1. Therefore, if you create a new subscription, SequenceNumber is set to 1, but applies to the new message that was published after the subscription was created.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft