Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

VelocityPacketFormatException Constructor

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft