Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
SafeStreamWriter Class
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SafeStreamWriter Class

 

Updated: June 17, 2012

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

System.Object
  System.MarshalByRefObject
    System.IO.TextWriter
      System.IO.StreamWriter
        Microsoft.ApplicationServer.Caching.SafeStreamWriter

No code example is currently available or this language may not be supported.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(Stream)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(String)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(String, Boolean)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyAutoFlush

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubpropertyBaseStream

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubpropertyEncoding

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubpropertyFormatProvider

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubpropertyNewLine

(Inherited from TextWriter.)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodClose()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodCreateObjRef(Type)

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_pubmethodDispose()

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_protmethodDispose(Boolean)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodFlush()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodFlushAsync()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetLifetimeService()

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodInitializeLifetimeService()

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone(Boolean)

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Boolean)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Char)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Char[])

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Decimal)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Double)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Int32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Int64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Single)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(UInt32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(UInt64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(Char)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(Char[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(String)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine()

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Boolean)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Char)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Char[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Decimal)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Double)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Int32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Int64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Single)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(UInt32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(UInt64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(Char)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(Char[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(String)

(Inherited from StreamWriter.)

NameDescription
System_CAPS_protfieldCoreNewLine

(Inherited from TextWriter.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft