EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SafeStreamWriter Constructor

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(Stream)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(String)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System_CAPS_pubmethodSafeStreamWriter(String, Boolean)

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Return to top
Vis: