EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ICustomProvider.Update Method (Object, String, String, Byte[], Int64)

 

Updates an entry in the store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

bool Update(
	object transactionContext,
	string type,
	string key,
	byte[] data,
	long oldVersion
)

Parameters

transactionContext
Type: System.Object

The transaction context object.

type
Type: System.String

The type of the entry.

key
Type: System.String

The key of the entry.

data
Type: System.Byte[]

The updated value of the entry.

oldVersion
Type: System.Int64

The version of the entry. If this value is less than or equal to 0, the update occurs regardless of the version. If this value is greater than 0, then the update is only performed if the version of the entry matches the version provided.

Return Value

Type: System.Boolean

Returns Boolean. If the update succeeds, the return value is true. If the entry does not exist or if the version does not match, the return value is false.

Any unexpected errors should throw a ConfigStoreException exception.

Return to top
Vis: