EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ICustomProvider.TestConnection Method ()

 

Determines whether the configuration store is available.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void TestConnection()
Return to top
Vis: